Welkom bij Chartoloog - Charlotte Brys

Maandag 13u30-21u

Woensdag 17-21u 

Donderdag 18u30-21u 

 

Op andere momenten zijn consultaties aan huis mogelijk. 

 

Multidisciplinaire praktijk SKOG. Aalst - Parklaan 47

7 december 2021 - Online inspiratiesessie activiteitenkalender januari - Soulcenter.

Klik hier voor alle info + gratis inschrijving

 

15 februari 2022 - Boekvoorstelling: Oud, niet 'out' maar goud!

i.s.m. Geert Messiaen, Liberas, Kramersplein Gent. 

Klik hier voor info over het event.

 

2022 - Vergrijzing of vergouding? Zijn ouderen nog van tel in de samenleving? 

Trefdag lokaal ouderenbeleid Brugge.

 

2022 - (G)ouder worden: leren over het leven dankzij ervaringsdeskundigen. 

Festival van de Gelijkheid, Gent

Klik hier voor info over het event.

 

2022 - (G)ouder worden. De bril waardoor je kijkt, bepaalt wat je ziet.

WZC Academy Days 2021, V!GO, Heverlee & Wetteren.

 

2022 - (G)ouder worden - Triamant Aunove te Sint-Maria-Oudenhove

Klik hier voor info over het event.

 

2022 - Boekvoorstelling: Oud, niet 'out' maar goud!

i.s.m. Geert Messiaen, LDC Aalst. 

Klik hier voor info over het event.

Lezingen & workshops

Zelfstandig ouderenpsycholoog, erkend klinisch psycholoog, gerontoloog en integratief psychotherapeut - ook aan huis

&

Projectwerking rond positieve en realistische beeldvorming van ouderen

KLIK HIER voor het interview.

Psychologie & gerontologie is de passie van Charlotte

Boek: Oud, niet 'out' maar goud!

Nederlandse Babette van der Veen, oprichter van Gouderdom & Charlotte Brys 

werken samen aan een project: 'Gouden advies'.

 

Ontdek er alles over in deze video.

NIEUW!

Leerboek Gerontologie (Christel Geerts & Jan Van Velthoven, red.), met bijdragen van: Charlotte Brys, Christel Geerts, Ellen Gorus, Wouter Grommen, Tony Mets en Rose Njemini.

 

Een aanrader voor iedereen die met ouderen werkt of interesse heeft in alles wat te maken heeft met 'ouder worden'. 

(KLIK HIER voor alle info of om het boek te bestellen)

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij ouderen.

 

Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen maximaal blijven participeren?

 

Als we langer en gelukkig willen leven in een warme en solidaire samenleving, is het noodzakelijk op de juiste en gepaste manier hierin te investeren. Dit boek bundelt reflecties, belevenissen en professionele ervaring. Het geeft een aanzet tot een brede maatschappelijke discussie. 

 

Samen met Geert Messiaen wenst Charlotte het debat aan te wakkeren. 

Geert Messiaen is doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat, was tot voor kort secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. Als voorzitter van VIEF Roeselare is hij nauw betrokken bij VIEF, de liberale vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden. Zijn visie over de gezondheidszorg, zowel in binnen- als in buitenland, bracht hij uit in verschillende boeken en opiniestukken. 

Alle info via www.geert-messiaen.be

 

Het boek kan via deze link (KLIK HIER) besteld worden.

 

Meer info? Kijk naar dit filmpje:

Gouden advies 

Leerboek gerontologie

Knack Weekend november 2021

Wat ben ik dankbaar om in Knack Weekend verschenen te zijn als één van 50 jonge en veelbelovende Belgische vrouwen.

 

Een bijzondere dank gaat uit naar een top collega en vrouw Prof. Dr. Christel Geerts die me hiervoor nomineerde.

Eén op vier mensen krijgt in het leven te maken met psychische problemen/ klachten. Deze kunnen vanzelf overgaan, echter kunnen ze ook blijven aanslepen. Wanneer klachten blijven aanhouden en je hebt het gevoel dat je deze niet alleen of met hulp van je omgeving kunt doorbreken, is het verstandig om iemand professioneel op te zoeken om erover te praten en er verder mee aan de slag te gaan.

 

Hoe ouder iemand wordt, hoe meer veranderingen er in iemands leven kan voorkomen bv. wijzigingen in het sociale netwerk, pensionering, afnemende vitaliteit, afhankelijkheid en lichamelijke beperkingen. Wanneer psychische klachten – al dan niet als het gevolg van deze veranderingen – in toenemende mate het dagelijks functioneren belemmeren, doe je er goed aan om professionele hulp in te roepen.

 

Alleen, dit is vlugger gezegd dan gedaan... 

 

De stap zetten naar een psycholoog is niet zo evident. Misschien heb je het gevoel dat je het verder alleen moet dragen of lijkt het onmogelijk om je situatie te veranderen. Misschien denk je dat enkel mensen met zware psychische problemen naar een psycholoog gaan en dat jouw klachten hier niet onder vallen. Dit klopt niet. Misschien vind je het moeilijk om je persoonlijk verhaal met iemand te delen en houd je je gedachten en gevoelens liever voor jezelf omdat dit veiliger aanvoelt. 

 

Weet dat ondersteuning van een psycholoog nuttig kan zijn, ook voor jou. 

Volwassenen en ouderen

Zowel volwassenen als ouderen kunnen bij Chartoloog (Charlotte Brys) terecht. 

 

Naast de studie van psychologie volgde Charlotte ook een opleiding tot gerontoloog. Een gerontoloog is gespecialiseerd in 'de studie van het ouder worden'. 

 

In principe kan je je aanmelden met eenders welke emotionele, mentale of psychische klacht/ hulpvraag

Ook indien je jouw ervaren klacht/ hulpvraag niet goed onder woorden kunt brengen, mag je bij mij komen aankloppen. Het is namelijk mogelijk dat je aanvoelt dat er iets niet goed loopt of niet goed aanvoelt, maar dat je niet goed weet vanwaar dit komt. 

 

Voorbeelden van thema's waarbinnen klachten/ hulpvragen/ negatieve gevoelens zich kunnen afspelen zijn: 

 

 • Aanpassingsproblemen

 • Angst

 • Afhankelijkheid

 • Besluiteloosheid

 • Dementie

 • Depressie

 • Eenzaamheid

 • Identiteit

 • Innerlijke onrust

 • Leven met een (chronische) aandoening

 • Pensionering

 • Piekeren

 • Relatieproblemen

 • Somberheid

 • Stress/ overbelasting

 • Verdriet

 • Verhuis 

 • Verlies en rouw

 • Zelfmoordgedachten

 • Zelfzorg

 • Zingeving

 

Werkwijze

Afspraak maken

Jij zet de eerste stap door je aan te melden via telefoon (0499 43 72 03) of mail (KLIK HIER).

 

 

Wat dien je mee te delen tijdens de aanmelding? 

Graag verneem ik van jou de ervaren klachten/ hulpvragen indien je hier zicht op hebt. Op die manier kan ik een inschatting maken of ik je verder op weg zou kunnen helpen. Als je jouw gevoelens en situatie niet goed onder woorden kunt brengen, dan mag je dit ook zo vermelden. Dit is zeker niet onoverkomelijk. Soms voel je dat er iets mis is, maar weet je niet wat het is.  

Ook mag je een voorkeur van tijdstip en locatie meedelen. Klik hier om de mogelijke opties te ontdekken. 

 

Tijdens een therapiesessie neem ik nooit de telefoon op. Het kan dus zijn dat je op mijn voicemail terecht komt. Spreek gerust een bericht in. Ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

 

Ik probeer op alle aanmeldingen binnen de 48u te reageren en leg graag zo spoedig mogelijk een moment vast voor een eerste gesprek. 

 

 

Intake

Tijdens het eerste gesprek neem ik de tijd om je beter te leren kennen. 

Twee belangrijke punten worden hierbij in het achterhoofd gehouden:

 

1. Wie ben jij? 

We maken de nodige ruimte om jouw ervaren klachten/ hulpvraag open en in alle vertrouwen te bespreken. Ook indien je niet goed weet wat er precies aan de hand is, dan exploreren we dit samen. Naast de reden van aanmelding, staan we ook stil bij wie jij bent als persoon, met aandacht voor kwetsbaarheden, sterktes en krachten. We nemen hiervoor alle tijd die er nodig is. Soms gebeurt het dat niet alles in één sessie besproken kan worden. In dat geval wordt de intakefase over verschillende sessies verspreid. 

 

2. Wat kan ik voor jou betekenen? 

Iedere psycholoog heeft een eigen stijl, manier van werken en expertise. Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij mijn aanpak. Ook wil ik er zeker van zijn dat ik jou met mijn kennis en ervaring ten goede kan begeleiden. In sommige gevallen is het mogelijk dat ik je doorverwijs naar een collega. 

 

 

Verdere verloop

Indien we beslissen om samen verder op pad te gaan, dan plannen we de volgende sessie(s) in.

Nadat we samen zicht hebben gekregen op jouw klachten/ hulpvraag met onderliggende oorzaken, bijhorende sterktes en krachten, gaan we in de vervolgsessies dieper in op jouw situatie. Het doel is om inzicht te krijgen in zaken die (mogelijk volgens bepaalde patronen) in je leven spelen. Vanuit de gerapporteerde en gedetecteerde inzichten, met bijhorende behoeften, wordt er een plan van aanpak opgesteld en samen uitgevoerd (cfr. uitzicht). Hierbij wordt er aandacht besteed aan jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel is om jou, als emotioneel, mentaal en psychisch gegroeid persoon, verder op weg te zetten in je leven. 

 

Een therapeutisch proces valt niet in een vast uitgelijnd plan te gieten. Heel wat factoren bepalen het verloop. Je kan het vergelijken met een zoektocht, waarbij we samen naar de gepaste weg zoeken. 

 

 

Frequentie

De frequentie van de sessies wordt onderling vastgelegd. Soms kan het nuttig zijn om wekelijks af te spreken maar meer gespreid kan ook. Dit alles heeft te maken met de aard van de klacht, jouw verwachtingen maar kan ook gerelateerd zijn aan jouw budget. 

 

Stilstaan is soms
ook vooruitgaan

Wat is mantelzorg

De term ‘mantelzorg’ werd in de jaren ’70 door Prof. Hattinga-Verschure geïntroduceerd, verwijzend naar zorgactiviteiten die mensen in informele sfeer voor elkaar verrichten. Deze activiteiten gaan van huishoudelijke taken, persoonsverzorging tot emotionele of administratieve ondersteuning en vallen niet binnen een beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk. Meestal kiest een mantelzorger er niet bewust voor om een mantelzorger te worden. Wanneer een belangrijke persoon uit diens omgeving hulp nodig heeft, dan wordt er bijna automatisch hulp aangeboden.

 

Krachtige mantelzorgers kunnen soms ook zelf steun nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat 58% van de geregistreerde mantelzorgers in Vlaanderen emotioneel overbelast zijn. Dag in dag uit geven ze het beste van zichzelf en gaat er veel van de aandacht uit naar degene die ondersteuning en zorg nodig heeft. Eigen noden, behoeften en wensen raken hierdoor mogelijk op de achtergrond met depressieve gevoelens, overbelasting, onzekerheid, frustratie, gevoelens van eenzaamheid, stress of burn-out tot gevolg.

 

 

Zorgprofessional

Zorgverleners zijn het gewoon om met stressvolle situaties om te gaan. Ze halen energie, trots en een gevoel van voldoening uit het zorgen voor anderen. Desondanks kunnen ook psychische symptomen, zoals spanning, stress, machteloosheid, frustratie en schuldgevoelens, in het dagelijkse werk aanwezig zijn. Als deze blijven aanhouden, kunnen ze het functioneren negatief beïnvloeden. Je kan dan gevoeliger reageren, sneller geïrriteerd of kwaad worden, angstig of vermoeid zijn of je minder goed kunnen concentreren. Hoewel je dit soort reacties van jezelf niet goed kent, zijn het normale reacties op veeleisende en uitdagende situaties.

 

 

Herken je jezelf in het profiel van mantelzorger en/of zorgprofessional die emotioneel overbelast is en/ of psychische symtomen ervaart? Voel je je sterk verantwoordelijk voor iemand anders en ben je hierbij radeloos? Blijf er niet langer alleen mee zitten

 

Mantelzorgers en zorgprofessionals

Zorgen voor jezelf is
minstens even belangrijk als
zorgen voor iemand anders

Iedere mantelzorger/ zorgprofessional kan bij Chartoloog (Charlotte Brys) terecht voor psychosociale begeleiding. 

 

In principe kan je je aanmelden met eenders welke emotionele, psychische of sociale klacht/ hulpvraag

Ook indien je jouw ervaren klacht/ hulpvraag niet goed onder woorden kunt brengen, mag je bij mij komen aankloppen. Het is mogelijk dat je aanvoelt dat er iets niet goed loopt of niet goed aanvoelt, maar dat je niet goed weet vanwaar dit komt. 

 

Voorbeelden van thema's waarbinnen klachten/ hulpvragen/ negatieve gevoelens zich kunnen afspelen zijn: 

 

 • Angst en piekeren

 • Burn-out

 • Depressie

 • Moeilijkheden in werkrelaties

 • Omgaan met dementie

 • Perfectionisme

 • Stress/ overbelasting

 • Verdriet

 • Verlies 

 • Zelfmoordgedachten

 • Zelfvertrouwen

 

 

Klik hier voor alle thema's waarmee je als volwassene of oudere persoon bij Chartoloog (Charlotte Brys) terecht kan. 

 

 

Maak je je zorgen over iemand uit jouw omgeving?  

Knap van jou dat je deze signalen opvangt en actief op zoek gaat naar hulp.

Jammer genoeg is het niet evident om psychosociale hulp voor iemand anders in te schakelen. Misschien (h)erkend de persoon zelf zijn eigen noden onvoldoende en ervaart deze geen hulpvraag. 

Jij maakt je echter ongerust en voelt je machteloos en verantwoordelijk. Je wilt actie ondernemen maar weet niet goed wat je wel/ niet kan doen. Mogelijk kan ik hierbij iets voor jou betekenen.

 

Werkwijze

Wil je zelf aan de slag? 

De werkwijze is gelijk aan deze voor de psychische hulp voor volwassenen en ouderen.

Je kan al deze informatie terugvinden door hier te klikken

 

 

Maak je je zorgen over iemand anders? 

Mogelijk kan ik jou hierbij ondersteunen op één van de volgende manieren:

 • Geef mijn contactgegevens aan de persoon en moedig deze aan om (al dan niet samen) contact met me op te nemen. Zeg er gerust bij dat ik beroepsgeheim heb en dat alles wat er met mij gedeeld zou worden niet verder zal verteld worden. 

 • Je maakt een afspraak bij mij voor een sessie waarin we samen in detail bekijken op welke wijze de persoon in psychosociale nood het beste ondersteund kan worden, binnen de mogelijkheden en grenzen die er zijn. 

 

Een afspraak maken

Jij zet de eerste stap door je aan te melden via telefoon (0499 43 72 03) of mail - KLIK HIER.

 

 

Regio

Afspraken aan huis zijn mogelijk regio Ninove, Zottegem, Brakel en Aalst. 

 

Teleconsultaties zijn mogelijk over heel Vlaanderen. 

 

Afspraken in de multidisciplinaire praktijk SKOG. Aalst (Parklaan 47) kunnen tevens ingepland worden. Surf naar www.skogaalst.be voor alle informatie (zie Psychotherapie). 

 

 

Openingsuren

Maandag 13u30-21u, woensdag 17u-21u & donderdag 18u30-21 te SKOG. Aalst. 

 

Andere momenten in onderling overleg aan huis.

 

 

Tarief

Een sessie duurt 50-60 minuten en bedraagt €55. Vanaf 1 januari 2022 komt het op €60/ sessie.

 

Een extra vergoeding wordt aangerekend voor een sessie aan huis vanaf 5 km,

(te berekenen vanaf Voorde (Ninove)):

5-10 km= €5

10-15 km= €10

15-20 km= €15

 

Een deel van de consultatie kan terugbetaald worden door de mutualiteit. 

 

 

Betalingsmogelijkheden

De betaling gebeurt na iedere sessie. Dit kan cash of via de Payconiq app.

 

 

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak annuleren kan enkel via telefoon (0499 43 72 03) of tijdens een sessie. Indien een afspraak afgezegd wordt op minder dan 48 uur voor de sessie gepland stond, dan wordt de kostprijs van een halve sessie aangerekend. Indien de afspraak op minder dan 24 uur wordt afgezegd, dan wordt de volledige sessie aangerekend. In uitzonderlijke omstandigheden kan er kosteloos laattijdig geannuleerd worden.

 

 

Terugbetaling

Verschillende mutualiteiten betalen een deel van psychotherapie kosten terug.

 

Zie hier een overzicht voor volwassenen, van toepassing in juni 2020:

 

 • Bond Moyson: €10/ sessie, max. 12 sessies/ jaar. Mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming krijgen €15/ consultatie terugbetaald.

   
 • Christelijke Mutualiteit (CM): €10/ sessie en bij verhoogde tegemoetkoming €15/sessie, max. 24 sessies.

   
 • Liberale Mutualiteit (LM): €10/ sessie, max. 6 sessies/ jaar. 

   
 • Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): voorzien geen standaard terugbetaling. 

   
 • Partena: voor mensen met een chronische ziekte (bv. depressie): €20/ sessie, max. 12 sessies/ jaar. 

   
 • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ): vanaf 19 jaar, €10/ sessie, max. 5 sessies/ jaar. 

 

 

Het welzijns- en zorglandschap staat echter niet stil. Het is mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden. Neem voor alle zekerheid zelf even een kijkje op de website van je mutualiteit. Indien je hierrond nog vragen hebt, dan zoek ik samen met jou naar de juiste antwoorden. 

 

 

Beroepscode

Als psycholoog leef ik de geldende deontologische code na. Deze omvat de volgende krachtlijnen:

 

 • Beroepsgeheim en zwijgplicht: alles wat tijdens de therapie wordt besproken, blijft binnen het kader van de vertrouwensrelatie. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan het beroepsgeheim doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer het leven van een ander (de cliënt of iemand uit de omgeving) in gevaar is. 

   
 • Verantwoordelijkheid: een uitstekende professionele vorming is noodzakelijk om het beroep uit te oefenen. Ik treed enkel op in situaties waarin ik bekwaam ben en verwijs cliënten door indien nodig. 

   
 • Competentie: ik streef levenslang leren na en houd zo mijn competenties op peil. Zo volg ik diverse opleidingen, lees ik rond ontwikkelingen binnen de psychologie-gerontologie, neem ik deel aan intervisie- en supervisiesessies.  

   
 • Integriteit en eerlijkheid: als psycholoog verschaf ik duidelijke informatie over het financiële aspect van de interventies en ben ik transparant in het statuut dat ik tegenover cliënten heb. Zo neem ik steeds binnen een professionele relatie een onafhankelijke positie in tegenover cliënten. 

   
 • Eerbieding van de waardigheid en de rechten van de cliënt: de rechten van de cliënt worden gerespecteerd, zijnde: vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en integriteit. 

 

Klik hier om de volledige deontologische code na te lezen. 

 

 

Corona

De Corona preventiemaatregelen worden strikt opgevolgd. Dit zowel door mij, maar ik roep jou ook op om hetzelfde te doen. 

 • Draag een mondmasker. 

 • Was en ontsmet de handen grondig voor en na de therapiesessie.  

 • Geef geen hand. 

 • Annuleer de therapiesessie bij griep- en/of verkoudheidssymptomen. 

 

 

Praktische info

Mijn naam is Charlotte Brys (°1986), gepassioneerd door de ouder wordende mens.

 

In 2011 behaalde ik het diploma Master in de Klinische Psychologie aan de VUB. Tijdens de stageperiode kwam ik binnen een therapeutisch kader voor het eerst in contact met diverse doelgroepen, van kinderen tot ouderen. De ‘klik’ met ouderen was al snel duidelijk. Er was dan ook geen twijfel mogelijk dat ik me hierin verder zou specialiseren en volgde hiervoor in 2012 een Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie (VUB).

 

Na afstuderen ging ik aan de slag als referentiepersoon dementie in twee woonzorgcentra. Ik bouwde er de functie uit en liep gedurende deze periode 6 maanden mee in de zorg om werkelijk op de vloer te ervaren hoe het is om met ouderen (met dementie) te werken.

Wie ben ik?

Waarvoor staat de naam

 

Chartoloog? 

 • C stelt het Romeinse cijfer ‘100’ voor, verwijzend naar de steeds ouder wordende mens (100 én waar mogelijk ook meer!)

   
 • hart staat voor de passie die ik heb voor de ouder wordende mens. Ook verwijst het naar empathie en het verbindend communiceren waar ik veel belang aan hecht. 

   
 • Chart betekent ‘grafiek’ in het Engels en duidt op de onderbouwde hulpverlening die er wordt aangeboden en de wetenschappelijke informatie die wordt geraadpleegd om binnen de sessies te integreren.

   
 • oloog slaat op de achtergrond als psycholoog én gerontoloog.

   
 • En tenslotte kan je er ook Char in terugvinden, verwijzend naar mijn voornaam. 

 

Eind oktober 2013 kreeg ik de kans om voor de VUB (vakgroep gerontologie) aan de slag te gaan als wetenschappelijk onderzoeker binnen het Zorg Proeftuinenprogramma. Een project waarbinnen allerlei zorginnovaties om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen getest werden. De focus van mij lag bij ouderen als partner binnen zorginnovaties. Als er één belangrijke conclusie getrokken kon worden, dan is het wel dat vernieuwing binnen de (ouderen)zorg noodzakelijk is. Het bestaande aanbod is niet altijd meer afgestemd op de vragen, verwachtingen en noden van de ouder wordende samenleving.

 

Binnen de functie als leefcoach/ coördinator vanaf augustus 2017 tot eind 2021 bij Leefpunt, maakte ik actief werk van innovatie binnen de (ouderen)zorg. De focus lag hierbij op het creëren van een hechte gemeenschap met aandacht voor vitaliteit en autonomie.

 

Naast beleidsmatig werken, kriebelde het om op therapeutisch vlak aan de slag te gaan. Om die reden vatte ik in 2018 een Integratieve Psychotherapieopleiding aan, aan de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie (postgraduaat i.s.m. VIVES). Deze opleiding duurt in totaal 4 jaar. 

 

Als al deze puzzelstukjes worden samengelegd, dan komen we uit op Chartoloog, de praktijk van Charlotte voor volwassenen, ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals voor psychische hulp en psychosociale begeleiding. Naast individuele begeleiding, wordt ook ingezet op projectwerking en vorming voor, met en over ouderen. 

Wettelijke toelatingen om

 

als psycholoog te werken

FOD

Visumnummer klinisch psycholoog: 297215

Professionele activiteiten

Publicaties & presentaties

 

Praatcafé: (G)ouderdom, levenskwaliteit bij personen met dementie i.sm. Babette van der Veen, 30 september 2021, Triamant Haspengouw, Velm.

 

(G)ouder worden - is age just a number? i.s.m. Prof. Dr. Christel Geerts, Week van de Verpleegkundigen, 28 september 2021, Kursaal Oostende.

 

Train de Trainer sessie: Het alledaags vergeten bij senioren i.s.m. Prof. Dr. Christel Geerts, 9 september 2021, LDC De Maretak Aalst.

 

Workshop op de Internationale dagen rond ouderen en vrije tijd, (G)ouder worden - leren over het leven, 22 april 2021, ICFO, Arteveldehogeschool Gent.

 

Spreker Healthy Aging makes Happy Aging online event, (G)ouder worden - Hoe ziet de ouderenzorg er in de toekomst uit?, 25 maart 2021, In4Care, CT Paramedics, UHasselt.

 

Gastles doceren over omgaan met emotionele reacties en gedrag bij ouderen, 17 maart 2021, 7e jaar zorg Don Bosco Groot-Bijgaarden.

 

Doceren van opleidingsmodule rond 'communicatie' voor stagiaires verpleegkunde, april - juni 2020, Triamant Ronse.

 

Gastles doceren over innovaties in de ouderenzorg, 15 februari 2020, Capita Selecta Gerontologie VUB.

 

Co-creatiesessie organiseren en leiden rond innovatie in de (ouderen)zorg voor de studenten Wellbeing en Vitaliteitsmanagement, VIVES, 5 februari 2020.

 

Gastles doceren over innovaties in de ouderenzorg, 23 februari 2019, Capita Selecta Gerontologie VUB.

 

Gastles doceren over innovaties in de ouderenzorg, 17 februari 2018, Capita Selecta Gerontologie VUB.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. Ervaringen van ouderen die deelnemen aan het Vlaamse Zorg Proeftuinen programma. 30ste Winter Meeting, 17 februari 2017, Oostende.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. Voorstelling tussentijdse resultaten ervaringen van ouderen die deelnemen aan de Vlaamse Zorg Proeftuinen. KIO-PO-platformenmeeting, september 2016, Aalst.

 

Brys C. & Lemey J. Workshop ‘Ouderen en innovatie: een match?’ Studiedag ‘Autonomie, verbinding en participatie bij (kwetsbare) ouderen, Arteveldehogeschool, 8 september 2016, Gent.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. Neuropsychiatric symptoms and impairment in advanced activities are present in Mild Cognitive Impairment. PhD-Day, VUB, May 2016, Brussels.

 

Brys C. & Cornelis E. "The" older person does not exist. Communication and principles of learning in the broad population of older persons. The Intensive Programme on Audiology across Borders (IPAB 2016), Arteveldehogeschool, March 26, 2016, Ghent.

 

Lemey J., Brys C. & Jacobs A. namens KIO en PO. Richting duurzame proeftuinpanels in de ouderenzorg. Programma G. 29ste Winter Meeting, 26 februari 2016, Oostende.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E.. Dé Vlaamse Zorg Proeftuin oudere bestaat niet. 29ste Winter Meeting, 26 februari 2016, Oostende.  

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. De Zorg Proeftuinen Vlaanderen: het opzet. Programma G. 29ste Winter Meeting, 26 februari 2016, Oostende.  

 

Kirch S., De Vriendt P., Brys C. & Gorus E.. Conversion of Cambridge Cognition Examination to the International Classification of Functioning, Disability and Health Terminology and scoring system. 29ste Winter Meeting, 26 februari 2016, Oostende.  

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. Voorstelling resultaten KIO-indicatoren ouderen op de Klankbordcommissie Zorg Proeftuinen. February 4, 2016, Brussel.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: Working paper: Indicatorenontwikkeling binnen de Zorg Proeftuinen tussentijds rapport. Meting I: stand van zaken oktober 2015. Module 1: Ouderen, februari 2016.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: Working paper: Indicatorenontwikkeling binnen de Zorg Proeftuinen tussentijds rapport. Meting I: stand van zaken oktober 2015. Module 1’: Ouderen - LiCalab, februari 2016.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: Working paper: Indicatorenontwikkeling binnen de Zorg Proeftuinen tussentijds rapport. Meting I: stand van zaken oktober 2015. Module 1’: Ouderen - AIPA, februari 2016.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: Working paper: Indicatorenontwikkeling binnen de Zorg Proeftuinen tussentijds rapport. Meting I: stand van zaken oktober 2015. Module 1’: Ouderen - CareVille, februari 2016.

 

Brys C., De Vriendt P. & Gorus E. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: Working paper: Indicatorenontwikkeling binnen de Zorg Proeftuinen tussentijds rapport. Meting I: stand van zaken oktober 2015. Module 1’: Ouderen - AzoB, februari 2016.

 

Brys C., Juul L. namens KIO. Clusteroefening Therapietrouw, 19 november 2015, Arteveldehogeschool Gent.

 

Brys C., Pots L., Lemey, J. Gorus E., De Vriendt P., Jegers M., Dessers E. & Leys M. on behalf of KIO. Findings from the older adult care living labs in Flanders (Belgium). International Psychogeriatric Association International Congress. October 2015, Berlin, Germany.

 

Brys C., De Vriendt P & Gorus E. Cognitive and functional decline and neuropsychiatric symptoms in mild cognitive disorders. International Psychogeriatric Association International Congress. October 2015, Berlin, Germany.

 

Brys C. & Pots L. namens KIO. Clusteroefening Wonen, 26 oktober 2015, iMinds-PO, Brussel.

 

Jacobs A., Willems K., Boschmans K. & Morlion B. namens iMinds Program Office Zorg, iMinds; Brys C., Pots L., De Vriendt P., Gorus E., Leys M. namens KIO. Zorg Proeftuinen Vlaanderen: 'The proof of the pudding is in the eating?'. Geron, September 2015.

 

Brys C., De Vriendt P., Gorus E. namens KIO. Dé?! ouderen in de Zorg Proeftuin Vlaanderen. Pre-AAL forum 2015, 22 september 2015, Gent.

 

Lemey, J, Brys, C., Vervoort, K., De Vriendt, P. & Jacobs, A. on behalf of KIO. Towards a sustainable panel-based living lab approach in older adult care innovation. ENoLL, August 25 2015, Istanbull, Turkey.

 

Brys C., De Vriend P., Gorus E. namens KIO. Kennisplatform innovatie ouderenzorg. Wetenschappelijke informatiebrief: 'Zelfredzaamheid', juli 2015, Brussel.

 

Lemey J., De Kort L. & Brys C. namens KIO. Clusteroefening Buurtzorgnetwerken, 19 juni 2015, Arteveldehogeschool Gent.

 

 

Deelname aan infosessies/ beurzen

 

Preventieve gezondheidszorg een bron van opportuniteiten, 5 maart 2020, HOWEST Brugge

 

World of Health Care Congress, 28 september 2017, Den Haag

 

PRoF-consortium themadagen: Eenzaamheid knock-out?!, 12-13 september 2017, Poperinge

 

Tweedaagse excursie Innovatieve woonzorg in Nederland, 16-17 maart 2017, DeBeCo & ARANTH

 

Sociale media training i.h.k.v. het opstarten van een Facebook pagina voor de vakgroep Gerontologie aan de VUB, 15 maart 2017

 

Focusgroep als expert inzake zorgcoördinatie in de ouderenzorg, 25 november 2016, Universiteit Antwerpen

 

Gebruikerscommissie Ageing in Place Aalst, 15 november 2016, Aalst

 

Inspiratie- en leerdag omtrent 'Beter samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van thuiswonende ouderen', 11 oktober 2016, Koning Boudewijnstiching Brussel

 

Symposium 3 jaar InnovAGE, samen innoveren in de zorg, 28 oktober 2016, provinciehuis Leuven

 

Rondetafeldebat met experten uit de ouderenzorg omtrent 'patiëntenautonomie', 26 mei 2016, UGent

 

Organiseren van het G-symposium omtrent de Vlaamse Zorg Proeftuinen op de 39ste Winter meeting te Oostende van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie

 

Interne denkdag met experten rond het toekomstprofiel van de woonzorgcentra in Vlaanderen binnen het continuüm van woon- en zorgvormen voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsvraag, Kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Jo Vandeurzen)

 

Rondetafeldebat met experten uit de ouderenzorg omtrent 'Autonomie, innovatie en zelfredzaamheid', 28 mei 2015, Arteveldehogeschool Gent

 

Symposium vermaatschappelijking van de zorg: een boeiende uitdaging, 9 mei 2015, Brussel

 

Zorg Proeftuinen belevingsdag, 22 september 2015, Gent

 

Lid van het organisatieteam van de pre-AAL conferentie, maart - september 2015

 

Zorg Proeftuinen stand bemannen op de revalidatiebeurs, 25 april 2015, Gent

 

Gebruikerscommissie Ageing in Place Aalst, 30 maart 2015, Aalst

 

Gebruikerscommissie Actief Zorgzame Buurten, 25 maart 2015, Kenniscentrum Woonzorg Brussel

 

European Summit on Innovation for Active & Healthy Ageing. European Commision, 9-10 maart 2015, Brussels

 

Gebruikerscommissie ONLINE buurten, 10 februari 2015, Brugge

 

AAL-forum. Why investing in ICT for ageing? A regional perspective. European Commision, 8 oktober 2014, Brussel

 

De kracht van ouderen, 7 oktober 2014, Odisee Brussel

 

 

Charlotte Brys/ Chartoloog wint een Ritch Award

 

Begin november 2020 werd Charlotte Brys genomineerd voor de RITCH AWARDS in de categorie 'Groot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Hart'

 

De reden van de nominatie, volgens The Ritch Europe Community? "Charlotte Brys, oprichter van Chartoloog is genomineerd omdat ze veel verder gaat dan haar gekende taak. Haar motivatie om zich in te zetten voor ouderen is heel bijzonder."

 

Op 16 november 2020 kwam dan het grote nieuws: Charlotte Brys heeft de Ritch Award gewonnen! 

Wat is het een hele eer om de Ritch Award te mogen ontvangen. Deze wordt met veel plezier opgedragen aan alle (g)ouderen in onze samenleving. Meer dan ooit moeten zij gezien en gehoord worden, we kunnen er allemaal nog veel van leren!

 

Bedankt, Ritch Europe en in het bijzonder Daisy Lynch voor de organisatie én onuitputtelijke positieve energie. Je vormt een grote inspiratiebron.

 

Eigenlijk wint de hele Ritch community. Iedereen draagt namelijk bij tot een mooiere wereld op zijn eigen unieke en hartverwarmende manier. Dat mag ook in de verf gezet worden. 

De kennisbank wordt onderverdeeld in diverse rubrieken. 

 

Als eerste wordt aandacht geschonken aan projecten die opgezet worden - al dan niet samen met partners - om te werken aan een positieve en realistische beeldvorming van ouderen in onze samenleving. Heb jij ook een ideetje hieromtrent? Geef dan zeker een seintje. 

 

Ten tweede wordt weergegeven welke vormingssessie(s) er op de planning staan. Heb jij en/of je organisatie een verzoek hieromtrent? Laat het dan zeker weten!  

 

Inzichten worden verder ook weergegeven. 

Kennisbank

Project: (G)ouder worden

Waarom is '(G)ouder worden' ontstaan?

Op 1 oktober 2020 (internationale ouderendag), werd het startschot geven van het project '(G)ouder worden'. Op die dag wordt er stilgestaan over de rol die ouderen in onze samenleving mogen innemen. ‘Mogen’ werd er door Charlotte Brys van Chartoloog aan toegevoegd. Als psycholoog en gerontoloog merkt ze immers regelmatig op dat ouderen zoeken naar hun plaats in deze snel evoluerende maatschappij. Als samenleving hebben we hier onvoldoende oog voor en wordt er te weinig bij stilgestaan. Hoogtijd om dit tij te keren!

 

Charlotte Brys werkt met ouderen, hetgeen een grote meerwaarde in haar leven is. Ouderen kunnen aan jongere generaties immers heel wat bijleren op vlak van ‘het leven’. Vaak hebben ze al heel wat watertjes doorzwommen en kunnen vanuit deze ervaringen heel wat interessante inzichten delen. Deze schat aan informatie niet laten verloren gaan, is de eerste doelstelling van huidig project.

 

Een tweede doelstelling betreft het inzetten op een positieve en realistische beeldvorming van de doelgroep ouderen. Jammer genoeg staat anno 2020 ‘ouderdom’ nog teveel synoniem met afhankelijkheid, onproductiviteit en gehele aftakeling. Benamingen zoals ‘oudjes’ of ‘bejaarden’ werken deze zaken mee in de hand.

 

Als derde doelstelling tracht huidig project aan te tonen dat oud geen synoniem is voor out. Heel wat ouderen hebben meer in hun mars dan dat zij zelf of anderen beseffen. Ze hebben niet alleen veel levenservaring, fysiek en mentaal kunnen ze ook vaak nog meer dan gedacht. Een man die op 97 jaar zijn schilderstalent ontdekt of een vrouw van 82 jaar die wekelijks in de fitness aan haar conditie werkt hoeven geen uitzonderingen te zijn. Betekent het dan dat zij die dit niet kunnen of doen schuld treffen? Niet noodzakelijk! Het is immers mee de plicht van ons allen om een optimaal klimaat te creëren waarbinnen iedereen zo actief en gezond mogelijk kan leven.

 

Een positieve golf wordt met het project ‘(G)ouder worden’ de samenleving ingestuurd. Het bundelen en (h)erkennen van alle levensinzichten, -lessen, -kennis en -wijsheden, daar draait het om. Alle inzendingen die vóór 8 november 2020 werden ontvangen, worden in een publicatie gebundeld. Het document (KLIK HIER) is publiek gemaakt op 16 november 2020, bij de start van de ouderenweek.

 

 

Vervolg

Huidige publicatie, in het teken van de ouderenweek, is slechts een opstap.

 

Het project stopt hier niet, integendeel!

Levensinzichten, -lessen, -kennis en -wijsheden kunnen ingestuurd blijven worden.

 

Deel de inzichten via het online formulier. Geef ook naam, leeftijd en woonplaats door indien deze gepubliceerd mogen worden. Dit is geen verplichting. 

 

Om zoveel mogelijk (g)ouderen te kunnen bereiken is er ook een offline formulier voorzien.

 

Het papieren formulier mag ingevuld worden en naar charlotte.brys@chartoloog.be ingestuurd worden. Wil je het per post versturen? Dat kan naar SKOG. t.a.v. Charlotte Brys, Parklaan 47, 9300 Aalst.

 

Aan jongeren wordt gevraagd om met hun (over)grootouders in dialoog te gaan en naar hun levensinzichten te polsen. Deel - indien ze hiervoor toestemming geven - ook (anoniem) de resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie je het niet zitten om alles op papier te zetten, maar wil je graag een persoonlijk gesprek? Klop dan gerust aan bij Charlotte Brys en vraag naar de mogelijkheden.

 

Plan je als organisatie of vereniging graag, in samenwerking met Charlotte Brys, een workshop in rond huidig project? Informeer dan zeker ook naar de bestaande formules.

 

Heb je als partner interesse gekregen om mee te werken aan huidig project? Geef dan ook zeker een seintje aan Charlotte Brys. Zo kan er nagegaan worden hoe de wegen kunnen kruisen.

 

Samen bouwen we aan de (g)ouderentoekomst van morgen!

 

Bekendheid (G)ouder worden

Zondag 27 september 2020 - Nieuws DeBeCo&Aranth: KLIK HIER om het artikel te lezen. 

 

Woensdag 30 september 2020 - In the spotlight ZORG Magazine: KLIK HIER om naar het artikel te surfen.

 

Vrijdag 2 oktober 2020 - Nieuwsbrief Vlaamse Ouderenraad: KLIK HIER om de publicatie te lezen. 

 

Woensdag 14 oktober 2020 - HLN Ninove: KLIK HIER om naar het artikel te gaan

 

Donderdag 15 oktober 2020 - Streekradio MIG: herbeluister hier het interview.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 november 2020 - HLN Ninove: KLIK HIER om naar het artikel te gaan.

 

Zaterdag 12 december 2020 - Het Nieuwsblad: KLIK HIER voor artikel 1 en KLIK HIER voor artikel 2. 

 

Mei 2021 - Magazine beroepsorganisatie verpleegkundigen (NVKVV): KLIK HIER voor het artikel.

 

Resultaten (G)ouder worden

16 november 2020 – start van de ouderenweek en dé ideale dag om de eerste resultaten van het (G)ouder worden’ project bekend te maken. Ontdek het via deze knop:

In 2021 schreven Geert Messiaen en Charlotte Brys samen een beknopt boek met reflecties, belevenissen en professionele ervaringen over de vergrijzing of beter gezegd: de vergouding. 

 

Meer over het boek info? KLIK HIER.

 

Bekendheid Oud, niet 'out' maar goud!

Maandag 18 oktober 2021 - HLN Roeselare: KLIK HIER om het artikel te lezen. 

 

Maandag 18 oktober 2021 - Het nieuws van West-Vlaanderen: KLIK HIER voor het artikel. 

 

Woensdag 20 oktober 2021 - HLN Ninove: KLIK HIER om naar het artikel te gaan. 

 

Donderdag 21 oktober 2021 - Ninofmedia: KLIK HIER voor het artikel. 

 

Vrijdag 22 oktober - Het Nieuwsblad Ninove: KLIK HIER om naar het artikel te surfen. 

Oud, niet 'out' maar goud!

Gouden advies

Babette van der Veen en Charlotte Brys slaan de handen in elkaar binnen een positief project. 

 

Meer info? KLIK HIER.

 

Het boekje 'Op ontdekking in het 'anders-zijn'' is geschreven door een 60-jarige man die wegens een spierziekte het grootste deel van zijn leven rolstoel gebonden is. Graag inspireert hij anderen in het omgaan met tegenslag in het leven. Dit boek is geen biografie, maar is toch vrij toegankelijk voor iedereen die interesse toont voor deze ongewone levenswijze.

 

€5/boekje

Bestellen? Dit kan via charlotte.brys@chartoloog.be 

 

Op ontdekking in het 'anders-zijn'

Vorming

Train de trainer sessie

Het alledaags vergeten bij senioren

door Prof. Dr. Christel Geerts en Charlotte Brys

 

Een nieuwe sessie wordt gepland voor eind 2021/ begin 2022 te West-Vlaanderen. 

 

Achtergrondinfo

Wie heeft het nog niet meegemaakt, je legt je sleutels weg en enige tijd later weet je niet meer waar je die achtergelaten hebt. Of je bent in de supermarkt, maar je weet eigenlijk niet meer wat je juist wilde kopen. Vergetelheid, senioren tillen er vaak zwaar aan. Maar heeft dit wel met leeftijd te maken? En hoe gaan we daar als professional mee om?

 

Voor wie?

Een aanrader voor iedereen die met senioren werkt in bv. lokale dienstencentra, seniorenorganisaties, mutualiteiten, thuisverpleging,… .

 

Hoe?

We geven inzicht in de praktische werking van het geheugen, daardoor kunnen zogenaamde “vergeet”-situaties beter geduid worden. We geven theorie maar we oefenen ook samen! We doorlopen met de deelnemers een geheugentraining en geven inzichten en tips om mee te nemen in het werk met senioren.

 

Waar baseren we ons op?

In 2018 publiceerde Christel Geerts met haar collega’s van de VUB het boek ‘Geheugensteuntjes’. Het boek legt de werking van het geheugen uit in zeer begrijpbare mensentaal. Naast de informatie over hoe het geheugen werkt en vooral hoe ons gedrag dat geheugen beïnvloedt, gaat men in het boek ook uitgebreid in op allerlei zaken die het geheugen onder druk zetten. Het boek gaat niet enkel over hoe het geheugen werkt en wat een invloed heeft op het geheugen, maar ook over wat de handvaten zijn, zoals externe geheugensteuntjes en interne manieren die kunnen aangewend worden als je zaken echt wil onthouden.

Op basis van dit boek werd een geheugentraining voor senioren uitgewerkt. Met deze train de trainer sessie willen we samen met de deelnemers de training doorlopen, zodat zij daar zelf mee aan de slag kunnen in hun werk. 

 

Programma

13u        Onthaal

 

13u30   Theorie & oefeningen

Zin en onzin van geheugentraining bij senioren? Wat is vergeten?

 

14u15   Theorie & illustraties

Hoe werkt het geheugen? Wat is het alledaags vergeten? Wat kunnen we zelf meten?

 

15u15   Pauze

 

15u30   Praktijkvoorbeelden

Het geheugen kan je helpen: overzicht van geheugenmethoden, hulpmiddelen en oefeningen

 

17u        Einde

 

Graag tot binnenkort!

Prof. Dr. Christel Geerts

Professor in de Gerontologie & Counseling

cgeerts@vub.be

 

Charlotte Brys

(Ouderen)psycholoog & Gerontoloog

charlotte.brys@chartoloog.be

 

 

Inzichten

Ontdek hier inzichten over ouderenbeleid en -zorg.

 

Buurtgerichte zorg als model voor ouderenbeleid

 

'Zorgzame buurt moet bovenal oog hebben voor haar kwetsbare bewoners' - 3 juli 2020 (Geert Schuermans) - KLIK HIER

 

 

Tussen 2014-2016 liep de Living Lab 'Actief Zorgzame Buurt' in Brussel. Ontdek hier een aantal conclusies - KLIK HIER 

 

 

Meer info over buurtgerichte zorg? - KLIK HIER

 

Ouderen als innovatiepartner 

 

Ervaringen van ouderen die deelnemen aan het Vlaamse Zorg Proeftuinen programma - KLIK HIER

 

Dé oudere bestaat niet

 

Jammer genoeg blijft het een hardnekkig misverstand dat 'ouderen' één groep vormen - KLIK HIER

 

Inspiratie en weetjes

Hier wordt er informatie over psychologie - gerontologie gedeeld.

 

Heb je zelf ook iets interessant gezien en wil je het delen? Laat het dan zeker weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Heb je nu hulp nodig? 

 

Bel 24/7 gratis en anoniem naar:

 • Tele-onthaal op het nummer 106 

 • Jongeren kunnen naar AWEL bellen op het nummer 102

 • Neem contact op met de Zelfmoordlijn indien je aan zelfmoord denkt via 1813

   

Ook via chat/mail/forum kan je bij deze organisaties terecht. 

Klik op hun naam voor alle informatie. 

 

 

 

In acute noodsituaties kan je ook steeds terecht bij:

 

* De hulpdiensten via 112

* De huisarts (van wacht)

* Het Antigifcentrum op 070 245 245

 

 

 

Heb je een vraag en kan je het niet onmiddellijk terugvinden op deze website?

Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Sociale media

Contact opnemen kan op verschillende manieren.

 

Per mail - KLIK HIER.

 

Per telefoon via 0499 43 72 03 (tijdens de therapiesessies neem ik de telefoon niet op. Spreek dus zeker een bericht in indien je op de voicemail terecht komt. Ik bel zo spoedig mogelijk terug).

 

Afspraken bij SKOG. Aalst kunnen online geboekt worden via deze link - KLIK HIER (klik op Aalst > Charlotte Brys).

 

Klik op het icoon en kom uit op de website:

Privacybeleid

Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 7/08/2020.


Chartoloog vindt het belangrijk om uw privacy te beschermen. Huidig privacybeleid is van toepassing op de diensten van Chartoloog. U dient zich ervan bewust te zijn dat Chartoloog niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Chartoloog respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Chartoloog verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Contact

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Chartoloog stuurt, is het mogelijk dat deze worden bewaard. Soms worden er persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde plaats die enkel toegankelijk is na het ingeven van een paswoord.

 

Cookies

Chartoloog verzamelt geen gegevens, maar elke website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen surfen. De website van Chartoloog maakt gebruik van analytische en functionele cookies, waaronder IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt anoniem bewaard en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens. Zelf heeft Chartoloog hier geen belang bij en doet hier verder niets mee.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

Chartoloog verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Chartoloog bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van vermelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke bewaarplicht.

 

Derden

De informatie wordt met niemand gedeeld.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Chartoloog biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die werd verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit de bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Chartoloog opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Vragen en feedback

Er wordt regelmatig gecontroleerd of er aan dit privacybeleid wordt voldaan.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Chartoloog via info@chartoloog.be of 0499 43 72 03.